Екоплатформа – об'єднання фахівців
з питань екологічної безпеки

Перші підсумки зустрічі з безпеки хвостосховищ 10.07.2018

Ecoplatform  
Минулого тижня (з 2 по 5 липня) в Івано-Франківській області було розпочато роботу за проектом, який присвячено сприянню транскордонної співпраці з управління водними ресурсами басейна Дністра. Перша частина його має за мету виявлення небезпек, що присутні в цьому басейні.

Особливості промисловості і клімату регіону зумовлюють увагу до хвостосховищ - накопичувачів рідких промислових відходів (зокрема нафтопереробної та хімічної галузей). Такі відходи небезпечні з одного боку, своєю значною масою, а з іншого, хімічними складниками, що можуть мати значний вплив на якість води.
Окрім небезпечності хвостосховищ ситуація ускладнюється ще і тим, що рекультивація цих об'єктів не була запланована заздалегідь, і наразі власники підприємств, що вже не працюють, або є банкрутами, не мають змоги самостійно вирішити цю проблему.

До обговорення ситуації, що склалася, були залучені представники державних адміністрацій всіх областей, що знаходяться в басейні Дністра, міністерства екології і природних ресурсів, Дністровського басейнового управління водних ресурсів. Загальним підсумком зустрічі стало розуміння необхідності комплексного підходу до вирішення проблеми, адже окрім технічних рішень з переробки відходів та забезпечення їх безпечного зберігання необхідно залучення інвестиційних фондів, податкових та інших пільг для підприємств, наукового потенціалу, страхування і т. ін. Більш детально з резолюцією зустрічі можна буде ознайомитись пізніше.

Також робота проекту включала візити експертів на підприємства різних галузей промисловості і безпосередньо їх хвостосховища. Огляд на місці показав, що частина об'єктів відповідає застарілим нормам і правилам безпеки і не має в наявності необхідної документації в повному обсязі. Це зумовлює, по-перше, проблему більш значного впливу на навколишнє середовище, а по-друге, ускладнення процесу оцінювання цього впливу - можуть знадобитись додаткові хімічні і фізичні дослідження.

Наступним етапом буде польове дослідження підприємств-власників найбільших хвостосховищ у Львівській області, а також детальна робота з документацією та даними лабораторних досліджень. Підсумком цієї роботи стане аналіз впливу хвостосховищ на якість води в басейні Дністра у відповідності до Керівного документа Спільної стратегії впровадження Водної рамкової директиви (2000/60/ЄС), а також рекомендації з підвищення безпеки, якості води та управління ресурсами.

Comments: 0

Email again:

Add a comment

Name: E-mail:    
Comment: